Du frågar dig om handlingen i Snabba Cash är realistisk?

Snabba Cash skapad av Maria Karlsson från en roman av Jens Lapidus, gjordes faktiskt år 2010. Det visade sig vara mycket populärt i unga och medelålders kretsar. Det har sedan gjorts två framgångsrika uppföljare. Här uppvisas de skandinaviska kulturbrottens snygga tsunami vilket verkligen går att relatera till dagens hårda sanning i dessa kretsar. Det hela packar en stor punsch och börjar med Jorge (Matias Padin Varela), en skäggig chilensk brottsling som flyr från fängelse och springer genom skogen för att träffa sin medbrottsling. Efter detta släpper inte spänningen och den realistiska handlingen greppet i hela två timmar.

Filmen handlar ju i huvudsak om tre män som är involverade i brott som har behållit olika delar av sina samveten. De bor i en omoralisk värld som lagens företrädare verkar behandla med försiktighet. Nästan den enda gången polisen kommer på besök är som svar på ett tips från en maffialedare. Denna misstanke om officiell inkompetens som filmen väcker är just det som gör den realistisk. Det är just den underliggande koncentrationen rörande polisens uppenbara misslyckande att beslutsamt och effektivt hantera den typ av brottslighet som uppvisas i filmen. Detta har tydliga spår i verkligheten sett till alla de senaste upploppen och våldet i Stockholms förorter.

Filmen levererar ett ljus av den kalla verkligheten

När du nu ser på film så kommer detta oftast att vara för den spänning och underhållning du får ut av en bra rulle. Här tänker massor av människor aldrig på att dra paralleller med verkligheten. Jag tycker personligen efter att ha upplevt delar av denna värld att dessa filmer innehåller en stor portion av det verkliga livet. Det är hårt och kallt. Du kan köpa lojalitet och den går att sälja. Ingen går egentligen säker. Här kan du helt enkelt bara vara den som tar hand om familjen, har ett bra avlönat arbete och rör dig i de högre kretsarna. Det hela kan förändras genom att bara en vän ber dig om en tjänst, eller att du sett något som du skulle ha blundat för och bara vandrat vidare.